Europese subsidie voor outplacement

Deze week werd bekend dat de Europese Unie ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar stelt voor ontslagen medewerkers in de provincies Overijssel en Drenthe. Hierdoor kunnen ruim 800 voormalig medewerkers van Vroom en Dreesman, Perry Sport, Dolcis, Aktiesport en Manfield middels outplacement begeleid worden naar een nieuwe baan.
Vanmiddag heeft het Europees Parlement de steun goedgekeurd. De subsidie komt uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering, een fonds dat jaarlijks maximaal 150 miljoen euro uitkeert voor loopbaanadvies, her- en omscholing, coaching en outplacement.

Het fonds is ook de komende jaren beschikbaar voor Nederlandse bedrijven en branches die minimaal 500 werknemers moeten ontslaan. Met deze subsidie kunnen activiteiten worden ontplooid die deze werknemers van werk naar werk brengen. Ook ontslag als gevolg van de financieel-economische kredietcrisis is een geldige reden om voor de subsidie in aanmerking te komen. Bij grotere reorganisaties en ontslagrondes kunnen verschillende activiteiten worden ingezet, zoals: scholing, outplacement, coaching en loopbaanbegeleiding- en advies. Om voor de subsidie in aanmerking te komen hoeft het niet per se te gaan om vaste medewerkers. Ook medewerkers met een flexibel tijdelijk arbeidscontract komen voor deze subsidie in aanmerking.

Een belangrijke voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen, is dat in een periode van vier maanden meer dan 500 medewerkers zijn ontslagen of het ontslag voor deze medewerkers  reeds is aangezegd. Het is daarom ook goed om te weten dat meerdere sectoren de subsidie kunnen aanvragen, bijvoorbeeld als de crisis meerdere bedrijven uit eenzelfde sector treft. Bij een gezamenlijke aanvraag moeten de ontslagen vallen in een periode van negen maanden, waarbij de deelnemende bedrijven gevestigd moeten zijn in twee naast elkaar liggende provincies.

Wanneer de subsidie is toegekend kan er begeleiding worden ingekocht bij outplacementbureaus. Een outplacementbureau helpt ontslagen medewerkers bij het vinden van nieuw werk.