Het verschil tussen een basisdekking en een allriskdekking.

Een inboedelverzekering is een verzekering die schade aan eigendommen van een klant vergoed. Er kunnen verschillende oorzaken voor de aangebrachte schade worden gedefinieerd. Zo zou er door een lekkage schade aan bijvoorbeeld een schilderij of tapijt zijn aangericht. Ook kan een brand in een schuur schade hebben aangericht aan opgeslagen eigendommen. Binnen de inboedelverzekering wordt er onderscheid gemaakt tussen een basisdekking en een allriskdekking. De verschillen tussen deze twee dekkingen zullen nader uitgelegd worden.

De basisdekking

Binnen een basisdekking valt alleen onvoorziene schade die niet door de cliënt had kunnen zijn voorkomen. Er zullen een tweetal voorbeelden worden gegeven waaruit duidelijk wordt wat er binnen de basisdekking valt. Allereerst is er de kans dat er door hevige regenbuien een overstroming heeft plaatsgevonden. Hierdoor is bijvoorbeeld de kelder van een huis onder water komen te staan en de eigendommen die in de kelder stonden zijn aangetast door de regen. De klant had dit niet kunnen voorzien dus zal de schade aan de eigendommen door de verzekeraar vergoed worden. Ook zou een inbraak in een woning hebben kunnen plaatsvinden waarbij sieraden en andere kostbaarheden zijn meegenomen. Wanneer er ook daadwerkelijk inbraaksporen zijn gevonden, blijkt het dat het niet de schuld is geweest van de cliënt en zal het door de verzekering vergoed worden.

De Allriskdekking

Een allriskdekking is een aanvulling op de basisdekking. Binnen deze dekking zal ook schade die door een fout van de klant zelf tot stand is gekomen vergoed worden. Zo zal er in het geval dat er een inbraak heeft plaatsgevonden omdat de klant bij het verlaten van de woning een raam heeft laten openstaan ook binnen de dekking vallen. Ook schade aan eigendommen door het open laten staan van bijvoorbeeld een gaspitje met een keukenbrand tot gevolg zal door de verzekeraar worden vergoed. Binnen de allriskdekking valt dus zowel onvoorziene schade aan de inboedel als schade aan de inboedel met als oorzaak een handeling van de klant zelf.

 

Er zal, naast verschil in het product, ook verschil in de te betalen premie te vinden zijn. Omdat bij de allriskdekking meer schadeoorzaken zijn inbegrepen zal de premie ook hoger zijn dan de premie van een basisdekking.